EMIL VASILESCU

 

(24.VIII.1938, Scheiu, com. Ludeşti, Dâmboviţa)

istoric şi critic literar, bibliolog, jurnalist

 

 

 

Fiul lui Marin, de profesie învăţător, şi al Nastasiei, casnică. Studii liceale la Găeşti urmate de cele de la Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii Bucu­reşti (1967). Se dedică ziaristicii în cadrul revistei „Viaţa studenţească”, apoi la „Scânteia” (1967-1989), redactor la „Adevărul” (1989-1990) şi redactor-şef al revistei „Biblioteca” (1996-2009). Debut cu articole la „Viaţa stu­denţească” (1965). Colaborează la „Lu­­­ceafărul”, „Viaţa românească”, „Ra­muri”, „Argeş”, Co­loc­vii”, „Familia”, „Contem­poranul”, „Manuscriptum”, „Viaţa militară”, „Litere”, „Curier”, precum şi la emisi­uni de radio şi televiziune: „Radio România”, „Radio România Cultural”, „TVR România”: Debut editorial cu „Alexandru Sahia, interpretat de...” (1977), urmat de „Alexandru Sahia, dimensiuni şi repere. Monografie” (1979), „Lucian Blaga, interpretat de...” (1982), „Vladimir Streinu, interpretat de...” (1984), „Revista Biblioteca. Studiu monografic” (1998). Publică, la centenarul naşterilor lui Anton Holban şi Vladimir Streinu, ample lucrări de istorie literară, studiile monografice „Anton Holban (2002) şi „Vladimir Streinu” (2002). Un prim volum din „Con­tra­­forturi. Operă şi perso­nalitate. Contribuţii de istorie literară şi bibliologie”, urmat de volumul II (2006). Coautor al volumului „Bibliologi români. Dicţionar” (2011), prima lucrare de acest gen în literatura de specialitate (cu Gheorghe Buluţă şi Victor Petrescu). Distins cu premii ale Societăţii Scriitorilor Târgovişteni: Premiul pentru istorie literară – „Contraforturi II. Contribuţii de istorie literară şi bibliologie” (2007) şi Premiul „Dan Simonescu” pentru bibliologie – „Bibliologi români. Dicţionar” (2012). Este membru al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2005).

 

Scrieri

Alexandru Sahia. Dimensiuni şi repere. Monografie, Bucureşti, Ed. Minerva, 1979; Revista Biblioteca. Studiu monografic. Bucureşti, Ed. Timpuri noi, 1998; Anton Holban. Bucureşti, Erc Press, 2002; Vladimir Streinu, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2002; Contraforturi. Operă şi personalitate. Contribuţii de istorie literară şi bibliologie. Vol. I, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2004; Contraforturi. Operă şi personalitate. Contribuţii de istorie literară şi bibliologie. Vol. II. Bucureşti, Erc Press, 2006;

 

Colaborări

Bibliologi români. Dicţionar (cu Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu), Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2011.

 

Antologii

Alexandru Sahia interpretat de... Bucureşti, Ed. Eminescu, 1977; Lucian Blaga interpretat de... Bucureşti, Ed. Eminescu, 1982; Vladimir Streinu interpretat de... Bucureşti, Ed. Eminescu, 1984; Zaharia Stancu, Jocul cu moartea, Studiu introductiv, Bucureşti, Ed. Militară 1989

 

Referinţe

Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicţionar de literatură al judeţului Dâmboviţa. 1508-1998. Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 1999, p. 232; Petrescu, Victor. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni. 1900-2004. Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2005, p. 247-248; Panorama criticii literare româneşti. Dicţionar ilustrat 1950-2000, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de ştiinţă, 2001, p. 636; Cimpoi, Mihai. Zaharia Stancu şi Anton Holban recitiţi azi, în Critice. Demonul recitirii. Vol. IV. Craiova, Fundaţia Scrisul românesc, 2004, p. 177-178; Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor: Bibliologie românească. Idei. Portrete. Controverse. Târgoviste, Ed. Bibliotheca, 2008 pag 101-103; Dicţionarul general al literaturii române. vol. Ţ-Z, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2009, p. 189-190; Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor; Emil Vasilescu: Bibliologi români. Dicţionar. Târgoviste, Ed. Bibliotheca, 2011 pag 248-249.

 

Bălan, Ion Dodu. O monografie despre un scriitor militant. România liberă, 19 aug. 1979; Adam, Ioan. Monografie Alexandru Sahia, România liberă, 30 aug. 1979, p. 10; Coman, Mihai. Alexandru Sahia. Luceafărul, 22 sept. 1979; Sorin Nicolae. Al. Sahia. Dimensiuni şi repere. Era socialistă, 21 nov. 1979, p. 45; Grigorescu, Ioan. Alexandru Sahia sau simfonia neterminată. Contemporanul, 7 dec. 1979, p. 13; Bugaru, Voicu. Emil Vasilescu: „Al. Sahia”. Scânteia, 30 ian. 1980, p. 4; Schneider, Eduard. Emil Vasilescu: „Al. Sahia”. Neue Banater Zeitung. 7 febr. 1980, p. 3; Manu, Emil. Instrumentele fundamentale ale culturii literare. România liberă, 17 mai 1982; Gană, George. Lucian Blaga în conştiinţa criticii. Scânteia tineretului, 20 aug. 1982; Manolescu, Nicolae. Schiţă de portret (despre Vladimir Streinu), România literară, 27 sept. 1984, p. 9; Anghel, Dumitru. Vladimir Streinu şi actualitatea literară, Argeş, oct. 1984, p. 6; Dragomir, Florin. Vasilescu Emil. Revista „Biblioteca”: 50 de ani de apariţie. Curier, nr. 2, 1998, p. 43-44; Stănculescu, C. Vladimir Streinu omagiat la centenar de Emil Vasilescu, România liberă, 16 oct. 2002, p. 2; Busuioc, Nicolae. Două remarcabile monografii. Cronica, oct. 2002, p. 18; Marcu, Emilian. Emil Vasilescu, Vladimir Streinu. Convorbiri literare, nr. 9, 2003, p. 16; Zalis, Henri. Două contribuţii de istorie literară. Litere, nr. 10, 2003, p. 12, 25; Zalis, Henri. „Şcoala de la Târgovişte” în secvenţe contemporane. Litere, nr. 11-12, 2003, p. 12-13; Vârgolici, Teodor. O monografie Vladimir Streinu. Adevărul literar şi artistic, 26 oct. 2004, p. 4; Vârgolici, Teodor. Anton Holban şi romanul psihologic. Adevărul literar şi artistic, 2 aug. 2005, p. 6; Petrescu, Victor. Emil Vasilescu. Vocaţie şi destin. În Litere, an IX, nr. 10(103), octombrie 2008, p. 54-55

 

Opinii

Se remarcă rigurozitatea documentării, modul de sistematizare, precum şi capacitatea de a reliefa esenţialul, propriile aprecieri critice întregind imaginea asupra interpretării scriitorului pus în discuţie. Filele monografice dedicate revistei „Biblioteca” sunt scrise în acelaşi stil dinamic, specific ziaristului, abordarea problematicii făcându-se din exterior, dar şi din interior, de cele mai multe ori reliefând „tenacitatea celor care au crezut în destinul bibliologiei româneşti”, în sensurile majore ale culturii. În studiile monografice despre Anton Holban şi Vladimir Streinu demonstrează reale calităţi critice în analiza fenomenului literar, contextual celor doi scriitori şi al epocii în care au trăit şi creat aceştia, convins fiind că „retrospectiva istorico-literară se împlineşte, dacă poate să dea noi orizonturi şi înţelesuri unei opere şi personalităţi de prin plan ale culturii noastre”. (Victor Petrescu)

 

Domnul Emil Vasilescu asigură secţiunii biografice o perspectivă amănunţită iar evoluţiei sinuoase însă nedefectibil reve­latoare profesional a lui Vladimir Streinu amplitudine ca spirit din generaţia post­lovinesciană alături de Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu. Nu intru în detalii, nu este cazul, însă numeroase precizări furnizate de probul monografist au darul să propună imaginea preţuitorului de articulaţii lăuntrice dăruite cu har artistic. [...] Mai mereu dl. Vasilescu demonstrează câtă preţuire acordă suportului documentar, sursele, de regulă, sunt solide, de natură să ateste, în ce-l priveşte pe Vladimir Streinu, ce idee îşi face despre universul în care se mişcă. (Henri Zalis)

 

Prin numeroase date inedite, prin interpretări bibliografice originale şi de substanţă, printr-un stil ce îmbină fericit „expresia tranzitivă” cu reprimarea „elementului reflexiv” (T. Vianu), ultima apariţie editorială semnată Emil Vasilescu depăşeşte calitatea de „contribuţie” pe care i-o conferă cu modestie autorul [...] „Contraforturi I” este o apariţie editorială eveniment ce se recomandă tuturor celor ce preţuiesc cartea, studenţilor, profesorilor dar mai ales bibliotecarilor, slujitori adesea anonimi ai Cărţii. (Mihai Stan)

 

 

 

Bibliologi români. Dicţionar